Lễ kỷ niệm 65 Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2010) và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT (2005-2010)

Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng nhấn mạnh, Lịch sử Ngành GTVT nói riêng và lịch sử đất nước nói chung sẽ không bao giờ quên những tấm gương hy sinh quên mình vì sự thông suốt của những tuyến đường ra tiền tuyến với những phong trào như “xe chưa…