ADMINISTRATIVE COUNCIL

Hitoshi Yahagi

Chairman - Eng

Pham Huu Son

Vice Chairman - MBA

Do Minh Dung

Member - MBA

Pham Viet Khoa

Member - MBA

Dao Ngoc Vinh

Member - MBA

BOARD OF DIRECTOR

Pham Huu Son

General Director - MBA

Do Minh Dung

Dyputy General Director - MBA

Le Van Dich

Dyputy General Director - Eng

Luong Phuong Hop

Dyputy General Director -Eng

Nguyen Minh Thang

Dyputy General Director - MBA

Nguyen Trung Hong

Dyputy General Director -Eng

SUPERVISORY BOARD

Vo Hoang Anh
Ngo Nam Ha
Pham Hong Nhung