Dự án cải tạo, nâng cấp QL31

MÔ TẢ DỰ ÁN Tổng chiều dài tuyến: khoảng 36,41km. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h (TCVN4054-2005) đối với đoạn thông thường; vận tốc thiết kế 60km/h (TCXDVN104-2007) đối với đoạn qua khu dân cư, đoạn khó khăn châm chước yếu tố hình học. Quy…