Cầu Châu Giang

MÔ TẢ DỰ ÁN Cầu vĩnh cửu bằng thép BTCT và BTCT dự ứng lực. Kết cấu phần dưới bao gồm mố cầu BTCT thân trụ đặc trên hệ móng cọ khoan nhồi D1,5M. Kết cấu phần trên bao gồm 01 nhịp chính dạng vòm ống thép nhồi bê tông dài 100.8m và 2 nhịp…