Phương án kiến trúc cho cầu trên đường Nguyễn Hoàng vượt sông Hương – Thành phố Huế

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Thông báo số 132/TB-UBND ngày 20/5/2016, Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh đã tổ chức trưng bầy, lấy ý kiến rộng rãi cộng đồng đối với các đồ án dự thi phương án kiến trúc cầu…

Cầu An Đông

MÔ TẢ DỰ ÁN – Tiêu chuẩn đường cao tốc theo TCVN 5729-97, V = 80km/h. Công trình cấp I. – Chiều dài cầu L=1.017,92 m. Sơ đồ nhịp cầu: 38,2+(80+3×140+80)+39,1+8×40+39,1 – Khổ cầu: rộng 20,5m với phần xe cơ giới (4×3,50)m = 14,00m; dải phân cách (1×2,00)m = 2,00m; dải an tòan (4×0,50)m =…

Cầu Châu Giang

MÔ TẢ DỰ ÁN Cầu vĩnh cửu bằng thép BTCT và BTCT dự ứng lực. Kết cấu phần dưới bao gồm mố cầu BTCT thân trụ đặc trên hệ móng cọ khoan nhồi D1,5M. Kết cấu phần trên bao gồm 01 nhịp chính dạng vòm ống thép nhồi bê tông dài 100.8m và 2 nhịp…