Đại hội đại biểu Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 – 2015

Ngày 12/10/2012, Công đoàn Công ty mẹ – Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2015 tại Hội trường Nhà Văn hoá thể thao Tổng công ty. Dự Đại hội có 142 đại biểu, đại diện cho 356 đoàn viên công đoàn…