Cảng Tiên Sa

Tên dự án: Chủ đầu tư: Ngân sách dự án: Thời gian thực hiện: Vị trí dự án: Đơn vị tư vấn thiết kế: Đơn vị thi công: Đơn vị giám sát thi công:   Vị trí trên bản đồChi tiết dự ánHình ảnh – Video Cảng Tiên Sa là một cảng biển tại thành…