Hội nghị Người lao động TEDI năm 2014

Thực hiện công văn liên tịch số 22/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN ngày 18/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải và Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam  về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014 tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng giám đốc Tổng công ty và Ban Thường vụ…

Hội nghị Đại diện phần vốn năm 2015 & Hội nghị Điển hình Tiên tiến 2010-2015

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông thay mặt Bộ Giao thông vận tải trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Thực hiện Kế hoạch số 16231/KH-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT về việc tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp ngành Giao thông…

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành GTVT cho 14 cá nhân thuộc Tổng công ty TEDI

Ngày 12/11, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu đã ký Quyết định số 3619/QĐ-BGTVT về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành GTVT cho các cá nhân thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải. Theo đó, tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận…