Tổ chức đại hội Cổ đông năm 2016 tại các doanh nghiệp có vốn đóng góp của TEDI

Thực hiện Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 25/2/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP về việc : thông qua kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016; cử người đại diện phần vốn tham gia đề cử Chủ tịch HĐQT và đề cử kiểm soát viên làm Trưởng…

Cảng Tiên Sa

Tên dự án: Chủ đầu tư: Ngân sách dự án: Thời gian thực hiện: Vị trí dự án: Đơn vị tư vấn thiết kế: Đơn vị thi công: Đơn vị giám sát thi công:   Vị trí trên bản đồChi tiết dự ánHình ảnh – Video Cảng Tiên Sa là một cảng biển tại thành…