Hội nghị Tổng kết Công tác Công đoàn Tổng công ty năm 2012

Chiều ngày 01/02/2013, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty TVTK GTVT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2012 và thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Chí Dân – Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt…

Hội nghị Người lao động năm 2013 – Tổng công ty TVTK GTVT

Ngày 31/01/2013, Tổng công ty TVTK GTVT đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2013 theo tinh thần Hướng dẫn liên tịch của Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam. Tham dự Hội nghị có 144 đại biểu trong tổng số 150 đại biểu được triệu…

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số của Tổng công ty TVTK GTVT

Thực hiện công văn số 29/HD-CĐN ngày 09/01/2013 của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam về việc hướng dẫn  tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số và công văn số 272/HD-CĐN ngày 09/04/2013 của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam hướng dẫn hoạt động hưởng ứng “Năm Gia…

Tổng hợp các công đoàn cơ sở tham gia ủng hộ người nghèo năm 2012

Tổng hợp các công đoàn cơ sở tham gia ủng hộ người nghèo năm 2012 – Tổng Công ty TVTK GTVT Thực hiện cuộc vận động ủng hộ người nghèo, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty báo cáo kết quả thực hiện như sau: Số quà trên đã được các Công đoàn cơ…

CNVC-LĐ Tổng Công ty chung tay giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người nghèo vùng cao

Triển khai công văn liên tịch số 438/BGTVT-CĐGTVTVN ngày 10/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam về việc kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” chia…