Lễ kỷ niệm 65 Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2010) và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT (2005-2010)

Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng nhấn mạnh, Lịch sử Ngành GTVT nói riêng và lịch sử đất nước nói chung sẽ không bao giờ quên những tấm gương hy sinh quên mình vì sự thông suốt của những tuyến đường ra tiền tuyến với những phong trào như “xe chưa…

TEDI tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng này 14/8/2010, Đảng bộ Tổng Công ty tư vấn thiết kế GTVT đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức là văn minh”. Tham dự buổi Hội nghị…