nghien-cuu-va-chuyen-giao-cong-nghe

TEDI cung cấp các dịch vụ: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các Chủ đầu tư; Lập hồ sơ dự thầu cho các Nhà thầu.