kho-vi-von-lon-1

Tên dự án:

Chủ đầu tư:

Ngân sách dự án:

Thời gian thực hiện :

Vị trí dự án:

Đơn vị tư vấn thiết kế:

Đơn vị thi công: Cienco 1

Đơn vị giám sát thi công:

 

MÔ TẢ DỰ ÁN