Công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7887:2018 Màng phản quang dùng cho biển báo đường bộ

Ngày 01/8/2018, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quyết định số 2140/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7887:2018 Màng phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ. Tiêu chuẩn này được Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn thay thế cho TCVN 7887:2008. Nội dung thay đổi lớn nhất…