Sinh hoạt Khoa học công nghệ TEDI: Xét duyệt nội bộ các phương án kiến trúc cầu sông Vân để tham gia thi tuyển phương án kiến trúc công trình xây dựng cầu vượt sông Vân (Ninh Bình)

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy chế thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình xây dựng cầu vượt sông Vân và đường dẫn phía Tây sông Vân, tỉnh Ninh Bình; và căn cứ Thư ngỏ số 1107/SGTVT-TN ngày 09/6/2021 của…