Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Tổng quan về đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị…

Quyết tâm triển khai đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thủ đô Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 16/7/2021 giao UBND thành phố Hà Nội chuẩn bị đầu tư dự án (trên cơ sở đã thống nhất với các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc), thống nhất với Bộ GTVT chỉ…