TEDI – Dấu chân người “đi trước mở đường”

Với vai trò là đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế đầu ngành GTVT, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) đã không ngừng phát huy truyền thống: “Đi trước mở đường – Dũng cảm kiên cường – Thông minh sáng tạo”, ra sức phấn đấu lao động sản xuất, nghiên cứu…