Chỉ định thầu các tuyến cao tốc Bắc – Nam: Làm thế nào để chọn được nhà thầu tốt?

Theo chủ trương, chính sách đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua, thời gian tới, nhiều tuyến cao tốc sẽ được chỉ định thầu. Điều mà dư luận quan tâm là làm thế nào lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực thi công các tuyến cao tốc, tránh phát sinh những…

Luật sửa 9 luật: Kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ dự án ODA

Từ ngày 1/3/2022, nhiều bước trong quy trình thực hiện dự án ODA sẽ được đơn giản hóa, phân cấp, phân quyền mạnh hơn theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật. Những sửa đổi này được kỳ vọng giúp các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi…