Quốc hội thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và 03 Dự án đường cao tốc quan trọng khác

Với vai trò và năng lực của mình, TEDI đã được Bộ Giao thông vận tải, UBND Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thực hiện các Dự án quan trọng quốc gia gồm: đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; Đường Vành đai 3 Thành…