Sẽ giải phóng xong mặt bằng tuyến vành đai 4 vùng thủ đô trong năm 2023

Chủ tịch TP Hà Nội cho biết dự kiến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 vùng thủ đô đạt 70% vào giữa năm 2023 và hoàn thành tháng 12/2023. Tại buổi làm việc với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh về triển khai Dự án vành đai 4 vùng thủ…