TEDI được chỉ định 2 gói thầu tư vấn đường cao tốc hơn 144 tỷ đồng

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) vừa được chỉ định 2 gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán của 2 dự án thành phần (DATP) cao tốc đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng thuộc Dự án…