Hội nghị Đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc

Ngày 17/11, tại trường Đại học Hàng hải (Hải Phòng), Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa (KCHT ĐTNĐ) khu vực phía Bắc. Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Bùi Thiên Thu nhấn…