TEDI tổ chức Hội nghị Đại diện phần vốn và tập huấn quản trị doanh nghiệp năm 2022

Ngày 24 tháng 12 năm 2022, tại Nhà văn hóa thể thao TEDI, Hội nghị Đại diện phần vốn và tập huấn quản trị doanh nghiệp năm 2022 của Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI) được tổ chức với sự tham gia của các thành viên HĐQT Tổng công ty và các công…

TEDI tổ chức thành công Hội thi Đồ án xuất sắc – Ý tưởng sáng tạo TEDI 2022

Căn cứ Thông báo số 958/TB-TEDI ngày 07/4/2022 của Tổng công ty về việc tổ chức và phát động tham gia Hội thi “Đồ án xuất sắc – Ý tưởng sáng tạo TEDI 2022” để chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập TEDI (27/12/1962-27/12/2022); Thực hiện kế hoạch đã được lãnh đạo…