Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La “Phát triển tiềm năng Tây Bắc”

Tên dự án: Đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình – Mộc Châu). Nhóm dự án, loại, cấp công trình: – Nhóm dự án: Dự án nhóm A. – Loại công trình: Công trình giao thông đường bộ; – Cấp công trình: Cấp II. Địa điểm…