Giải trình chênh lệch lớn hơn 10% số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2023 so với cùng kì năm trướ

Giải trình chênh lệch lớn hơn 10% số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2023 so với cùng kì năm trước, xem chi tiết tại đây.

Thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ vào những ngày lễ lớn 30/4 và 1/5

Hướng về hoạt động “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2023, ngày 03/5/2023, Công đoàn Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP do đồng chí Nguyễn Công Tâm – Chủ tịch – làm Trưởng đoàn và các đồng chí đại diện Ban Chấp hành đã đến…