Công đoàn TEDI tổ chức Giải thể thao chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024

Sáng nay, ngày 26/4/2024, Công đoàn TEDI phối hợp với Công đoàn Công ty Mẹ và Công đoàn Công ty Đường bộ đã tổ chức thành công Giải thể thao chào mừng ngày Giải thể thao chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5. Giải có sự tham…