ADMINISTRATIVE COUNCIL

Hitoshi Yahagi

Chairman - Eng

Pham Huu Son

Vice Chairman - MBA

Do Minh Dung

Member - MBA

Phung Tien Chung

Member - MBA

Dao Ngoc Vinh

Member - MBA

BOARD OF DIRECTOR

General Director - MBA

Deputy General Director - MBA

Bui Tran Long

Deputy General Director -Eng

Deputy General Director - MBA

Nguyen Manh Ha

Deputy General Director - Eng

SUPERVISORY BOARD

Pham Hong Nhung

Head of Board of Supervisors

Vo Hoang Anh

Member

Ngo Nam Ha

Member