TEDI phối hợp với Công ty TNHH Phần mềm BAEZENI tổ chức Hội thảo giới thiệu Phiên bản mới ADSCivil BIM cho thiết kế hạ tầng 2024 và ADSCivil CDE

Sáng ngày 15/6/2024, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP (TEDI) phối hợp với với Công ty TNHH Phần mềm BAEZENI tổ chức Hội thảo giới thiệu về phiên bản mới ADSCivil BIM cho thiết kế hạ tầng 2024 và ADSCivil CDE. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe đại…

TEDI phối hợp với Công ty Tsurumi Pump Việt Nam giới thiệu về Công nghệ bơm chìm và Thiết bị xử lý của Tsurumi Pump (Nhật Bản)

Sáng ngày 12/6/2024, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP (TEDI) dã có buổi làm việc với Công ty TNHH Tsurumi Pump Việt Nam về Công nghệ bơm chìm và Thiết bị xử lý của Tsurumi (Nhật Bản) ứng dụng  trong công trình giao thông, đặc biệt là hầm đô thị và…