TEDI tổ chức khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tính toán khối lượng, lập dự toán xây dựng công trình giao thông

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật trong xây dựng cơ bản năm 2019, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI) đã tổ chức khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tính toán khối lượng,…

DỰ ÁN CẢI TIẾN ĐƯỜNG 2E, PHẦN MEUANG KHUA – TÂY TRANG (GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ KỸ THUẬT)

Tên dự án: DỰ ÁN CẢI TIẾN ĐƯỜNG 2E, PHẦN MEUANG KHUA – TÂY TRANG (GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ KỸ THUẬT) Quốc gia: CHDCND Lào Vị trí dự án trong nước: CHDCND Lào Thời hạn dự án (tháng): 8 tháng Tên chủ nhiệm công trình: Sở đường bộ, Bộ Công chính và Giao thông, CHDCND…

Dự án khả thi đường Phu-Thít-Phờng đi biên giới Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Tên dự án: Dự án khả thi đường Phu-Thít-Phờng đi biên giới Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên Quốc gia: CHDCND Lào Vị trí dự án trong nước: CHDCND Lào và Việt Nam Thời hạn dự án (tháng): 9 tháng Tên chủ nhiệm công trình: Ban quản lý dự án 85, Bộ…

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ huyện Xăm-Tạy, tỉnh Hủa Phăn đi Tha Lẩu biên giới Lào – Việt Nam

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ huyện Xăm-Tạy, tỉnh Hủa Phăn đi Tha Lẩu biên giới Lào – Việt Nam Quốc gia: CHDCND Lào Vị trí dự án trong nước: CHDCND Lào Thời hạn dự án (tháng): 6 tháng Tên chủ nhiệm công trình: Sở đường bộ, Bộ Công…