Dự án tuyến đường sắt thí điểm thành phố Hà Nội, tuyến số 3 Nhổn – ga Hà Nội

Tên dự án: Dự án tuyến đường sắt thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội Chủ đầu tư: Ngân sách dự án: Thời gian thực hiện: Vị trí dự án: Hà Nội Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVKT GTVT – CTCP (TEDI). Đơn vị thi công:…

TEDI tổ chức Hội thảo về các giải pháp phần mềm phục vụ cho thiết kế hạ tầng của hãng Bentley

Ngày 6/11/2019 tại Hà Nội, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) phối hợp với Công ty CIC (thuộc Bộ Xây dựng) tổ chức Hội thảo trao đổi giới thiệu về các giải pháp phần mềm phục vụ cho thiết kế hạ tầng của hãng Bentley.