Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ngày 24/8/2012, với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm”, Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012-2017 tại Hội trường Nhà Văn hoá thể thao Tổng công ty. Dự Đại hội có 148 đại biểu đại…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 Đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa và đồng chí Nguyễn Anh Cường – Uỷ viên Thường vụ,…

Chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho CNVC-LĐ Tổng Công ty năm 2012

Căn cứ Chỉ thị 12/CT-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Căn cứ Nghị định 116/2007/NDD-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng an ninh và Quyết định số 389/QĐ-BQP…

Giải giao hữu thể thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012-2017

Đến dự Lễ khai mạc và Lễ bế mạc trao giải có ông Phạm Hữu Sơn – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc ; Ông Bùi Doãn Toản – Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Lương Phương Hợp Chủ tịch Hội đồng thể dục thể thao Tổng công ty; Ông Lê Văn…

Đại hội giữa nhiệm kỳ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Lần thứ XX

Công ty mẹ TEDI: Đại hội giữa nhiệm kỳ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty TVTK GTVT Lần thứ XX, Nhiệm kỳ 2012-2017 Tổng số đảng viên triệu tập là 111, trong đó 105 đảng viên chính thức và 6 đảng viên dự bị. Số đảng viên có mặt tham…