Hội nghị Đại biểu Người lao động Tổng Công ty TEDI 2011

Các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011, Báo cáo tham luận về công tác đầu thầu, Báo cáo kiểm điểm thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2010, Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng……

Lễ kỷ niệm 65 Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2010) và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT (2005-2010)

Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng nhấn mạnh, Lịch sử Ngành GTVT nói riêng và lịch sử đất nước nói chung sẽ không bao giờ quên những tấm gương hy sinh quên mình vì sự thông suốt của những tuyến đường ra tiền tuyến với những phong trào như “xe chưa…