Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

TEDI Tiền thân là Viện thiết kế GTVT thành lập  ngày 27/12/1962,  với gần 60 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty đã qua hơn 10 lần thay đổi, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động.  Từ tháng 6 năm 2014 TEDI chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, phần vốn Nhà nước chiếm 49% tại TEDI, đến tháng 5/2016 TEDI đã hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước, hiện nay Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI) là Công ty cổ phần 100% vốn ngoài quốc doanh

Dù hoạt động theo mô hình hay cơ cấu tổ chức nào, TEDI luôn chú trọng đổi mới toàn diện để nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học, kỹ thuật công nghệ, kịp thời tiếp cận để làm chủ các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. TEDI đã ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ, nhận chuyển giao các công nghệ mới, tiên tiến từ nước ngoài sớm nhất và có ứng dụng hiệu quả nhất trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình giao thông tại Việt Nam nhằm mục tiêu từng bước hội nhập với các công ty tư vấn lớn trong khu vực và quốc tế, TEDI là đơn vị tư vấn hàng đầu của Việt Nam. TEDI đã áp dụng và duy trì hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng ISO-9001:2008 trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. TEDI luôn cam kết và thực hiện mục tiêu “Chất lượng sản phẩm, dịch vụ tư vấn là uy tín, danh dự của TEDI”.

Truyền thống “Đi trước mở đường – Dũng cảm kiên cường – Thông minh sáng tạo” được các thế hệ CBCNV-LĐ TEDI kế thừa và phát huy trên các lĩnh vực lao động sản xuất, nghiên cứu ứng dụng KHCN, các hoạt động từ thiện, văn hóa xã hội… TEDI luôn hướng tới mục tiêu phát triển  toàn diện, bền vững cả về chất và lượng. Vị thế và uy tín của TEDI tiếp tục được nâng cao, đặc biệt luôn tiên phong trong lĩnh vực tiếp nhận và ứng dụng KHCN,  các công trình giao thông do TEDI thực hiện trong suốt thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông đất nước./.

namecard

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải – CTCP
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại/Fax: (+84.4)38514431 / (+84. 4)38514980
Email: tedi@tedi.com.vn – Website: www.tedi.vn
Fanpage Facebook: www.facebook.com/tedi.vn

Lĩnh vực Hoạt động

LĨNH VỰC KHÁC