Văn phòng Tổng công ty

Chánh Văn phòng: Trần Đình Chiến
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38518366
Email: vanphong@tedi.com.vn

Phòng Tổ chức cán bộ và Lao Động

Trưởng phòng: Nguyễn Công Tâm
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38519567
Email: tochuccanbo@tedi.com.vn

Phòng Quản lý kinh doanh

Trưởng phòng: Nguyễn Bắc Việt
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38564755
Email: quanlykinhdoanh@tedi.com.vn

Phòng Kế hoạch đấu thầu

Trưởng phòng: Kim Diệu Quân
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38514596
Email: kehoachdauthau@tedi.com.vn

Phòng Quản lý chất lượng và NCPT

Trưởng phòng: Võ Hoàng Anh
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38514942
Email: quanlychatluong@tedi.com.vn

Phòng Tài chính kế toán

Trưởng phòng: Tăng Thị Thu Hiền
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3815609
Email: taichinhketoan@tedi.com.vn

Ban đầu tư

Giám đốc: Kim Diệu Quân
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38518366
Email: bandautu@tedi.com.vn

Trung tâm Tư vấn quốc tế

Giám đốc: Nguyễn Gia Nghiêm
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 35110135 – Fax: (+84.24) 38514980
Email: tuvanquocte@tedi.com.vn

Trung tâm TVTK Kết cấu Công trình

Giám đốc: Nguyễn Hiếu Nghĩa
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 35110135 – Fax: (+84.24) 38514980
Email: ketcaucongtrinh@tedi.com.vn

Trung tâm Đường bộ và Sân bay

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Tiên
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 35110135 – Fax: (+84.24) 38514980
Email: duongbosanbay@tedi.com.vn

Trung tâm Tư vấn công trình Sắt bộ

Giám đốc: Đoàn Văn Thắng
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.38514431 – Fax: 024.35132935
E-mail: tvctsatbo@tedi.com.vn

Trung tâm Số liệu cơ bản

Giám đốc: Đỗ Văn Đang
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 35110135 – Fax: (+84.24) 38514980
Email: solieucoban@tedi.com.vn

Trung tâm Tư vấn giám sát

Giám đốc: Nguyễn Quốc Hùng
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04238515710 – Fax: 04238514980
E-mail: tuvangiamsat@tedi.com.vn

Trung tâm Môi trường

Giám đốc: Nguyễn Thanh Chính
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 35130595 – Fax: (+84.24) 38514980
E-mail: moitruong@tedi.com.vn

Xưởng Hồ sơ

Xưởng trưởng: Nguyễn Thanh Xuyên.
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38514926
Email: xuonghoso2019@gmail.com

Công ty Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Xây dựng

Giám đốc: Trần Thị Mai Hương
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38513409 – Fax: (+84.24) 35116718
Email: kientruc@tedi.com.vn

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc: Nguyễn Gia Nghiêm
Địa chỉ: 15A Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.28) 35510464 – Fax: (+84.28) 38418108
E-mail: chinhanh@tedi.com.vn

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn Hầm (TEDI – BRITEC)
Chủ tịch HĐQT: Phạm Hữu Sơn
Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc: Nguyễn Minh Vũ
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38513040
Fax: (+84.24) 35110682
E-mail : tedi_britec@fpt.vn – britec.mgnt@fpt.vn
Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu Đường (TEDI-RECO)
Chủ tịch HĐQT : Đào Ngọc Vinh
Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc: Vũ Hữu Hoàng
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38514439
Fax: (+84.24) 38519535
Email: reco_tedi@hn.vnn.vn
Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường Bộ (TEDI – HECO)
Chủ tịch HĐQT: Đỗ Minh Dũng
Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc: Hoàng Văn Thọ
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38513667
Fax: (+84.24) 35111249
E-mail: heco@hn.vnn.vn
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cảng – Đường Thuỷ (TEDI-PORT)
Chủ tịch HĐQT: Đào Ngọc Vinh
Giám đốc: Doãn Vĩnh Lộc
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38513626
Fax: (+84.24) 38517816
E-mail : tediport@hn.vnn.vn
Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng Giao thông Thuỷ (TEDI-WECCO)
Chủ tịch HĐQT : Đào Ngọc Vinh
Giám đốc: Doãn Vĩnh Lộc
Địa chỉ: 29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 38584450
Fax: (+84.24) 38586129
E-mail : tedi-wecco@hn.vnn.vn
Công ty CP Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật (TEDI-GIC)

Chủ tịch HĐQT : Võ Hoàng Hà
Giám đốc: Đỗ Văn Đang
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 35112215
Fax: (+84.24) 35111164
Email: tedigic@tedi-gic.vn
Website: tedi-gic.vn

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2 (TEDI – TECCO2)

Chủ tịch HĐQT : Nguyễn Mạnh Hà
Giám đốc: Trần Quang Tú
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 35110242
Fax: (+84.24) 38517806
E-mail : tv2@bdvn.vnd.net
Website: http://tecco2.com.vn

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải 4 (TEDI – TEDCO4)

Chủ tịch HĐQT: Đỗ Thành Lập
Giám đốc: Thái Xuân Chương
Địa chỉ: 02 Lệ Ninh, Tp. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (+84.238) 3853269
Fax: (+84.238) 3854276
E-mail : cttvgt4@vol.vnn.vn
Website:

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5 (TEDI -TECCO5)

Chủ tịch HĐQT : Nguyễn Công Tâm
Giám đốc: Tôn Thất Lê Quốc
Địa chỉ: 229 Trường Chinh, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: (+84.236) 3811893
Fax: (+84.236) 3842415
E-mail : tecco5@dng.vnn.vn
Website: www.tecco5.com.vn

Công ty Tư vấn công trình châu Á Thái Bình Dương (TEDI-APECO)

Chủ tịch HĐTV : Phạm Hữu Sơn
Giám đốc: Đỗ Thành Lập
Địa chỉ: Phòng 301, tòa nhà D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 37723805
Fax: (+84.24) 37723806
E-mail : apeco@fpt.vn
Website: www.apeco.com.vn

Oriental-Consultants
fecon
nippon
dhgtvt
isan
nikken
1