Tư vấn là một lĩnh vực hoạt động trí tuệ, sản phẩm tư vấn là loại sản phẩm dịch vụ chất xám điển hình nhằm đáp ứng và thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng. Hoạt động tư vấn bao gồm các loại hình hoạt động có quan hệ hữu cơ là Nghiên cứu – Thông tin – Đào tạo – Trợ giúp kỹ thuật. Để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Tư vấn TEDI không ngừng phấn đấu học hỏi nâng cao trình độ để có thể đi trước một bước.

Trong thời gian qua, TEDI đã có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ cả về chất và lượng. Hầu hết các dự án lớn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng của ngành GTVT đều có sự đóng góp công sức và trí tuệ của CBCNV-LĐ TEDI. Hàng loạt các công trình xây dựng như các cầu Vĩnh Tuy, Thủ Thiêm, Rạch Miễu, Cần Thơ, Cầu Bạch Đăng, cầu Hoàng Văn Thụ …, các đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, Giẽ- Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương, Bắc Giang – Lạng Sơn, Hạ Long – Vân Đồn, Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Lao cai…, các công trình hầm Hải Vân, Đèo Ngang, Thủ Thiêm, Phú Gia Phước Tượng, Cổ Mã, các cảng Vũng Áng, Cái Lân… đã và đang làm thay đổi bộ mặt cơ sở hạ tầng GTVT, đóng góp một phần to lớn vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

Đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư tư vấn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao là nhiệm vụ hàng đầu luôn được TEDI quan tâm chú trọng. Công tác nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KHCN luôn là mục tiêu chiến lược của TEDI nhằm kịp thời tiếp cận và làm chủ các thành tựu HKCN tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, TEDI đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. TEDI là doanh nghiệp tư vấn đầu tiên trong ngành GTVT được cấp chứng chỉ Quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 với phương châm nâng cao chất lượng các dịch vụ tư vấn, hướng tới khách hàng và lợi ích cộng đồng.

Xây dựng và duy trì phát triển nét văn hoá truyền thống của TEDI, lấy chất lượng, uy tín, tính đáp ứng làm mục tiêu hàng đầu của một doanh nghiệp tư vấn, phát huy nội lực, đồng thời kế thừa những thành tựu KHCN, tổ chức quản lý tiên tiến trên thế giới, tận dụng cơ hội hội nhập để phát triển.

Với kinh nghiệm và truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, trước các yêu cầu đòi hỏi mới, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO, mỗi đơn vị, thành viên NLĐ TEDI luôn cầu thị, sáng tạo nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm cung cấp những sản phẩm đạt chất lượng, mỹ thuật cho xã hội góp phần tạo nên những công trình to đẹp, bền vững cho đất nước, ghi đậm dấu ấn TEDI.