Văn hóa TEDI

TEDI luôn hướng tới xây dựng văn hóa riêng cho Nhóm Công ty TEDI với sứ mệnh  “Khởi tạo giá trị bền vững của mỗi công trình xây dựng”;  tầm nhìn: “Giữ vững vị trí tư vấn xây dựng hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và quốc tế;  giá trị cốt lõi: “Độc lập – Sáng tạo – Trung thực – Trách nhiệm”.

TEDI phát triển bền vững là một điều kiện tiên quyết trong mọi hoạch định chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động. Với vị thế được xác lập, TEDI tiếp tục khẳng định, nâng tầm, dẫn đầu trong thị trường tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; từng bước xây dựng thương hiệu tư vấn mạnh về hạ tầng đô thị, công nghiệp, thủy lợi và môi trường.

Công ty mẹ TEDI là hạt nhân điều phối về chiến lược, công nghệ và vốn cho Nhóm công ty TEDI; tập trung phát triển ngành nghề truyền thống, mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách hợp lý; phát triển kinh doanh gắn chặt với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng sáng tạo công nghệ hiện đại, không ngừng cải tiến đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp; lấy chất lượng, sự khác biệt, độc đáo trong mỗi sản phẩm dịch vụ làm nền tảng phát triển.

TEDI luôn quan tâm xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo mọi cơ hội phát triển tốt nhất nhằm khuyến khích người lao động phát huy tối đa sự sáng tạo, cống hiến thông qua các chính sách đãi ngộ, các quy chế nội bộ…

TEDI chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng chiến lược đầu tư cho con người. Cán bộ quản lý, kỹ sư các chuyên ngành thường xuyên được đào tạo thông qua các chương trình đào tạo tập trung, đào tạo tại chỗ và các chuyến tham quan học tập thực tế.

Các tổ chức Đảng, Đoàn thể của TEDI luôn hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, quan tâm tới quyền lợi của người lao động. TEDI thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên ngành và các hoạt động văn hóa thể thao…

TEDI luôn ý thức và gắn trách nhiệm kinh doanh của mình với cộng đồng, xã hội; thể hiện cụ thể qua các dự án, công trình đem lại hiệu quả, lợi ích cộng đồng cao cũng như qua các hoạt động xã hội, thiện nguyện … do Trung ương, các địa phương phát động hoặc do chính TEDI chủ động thực hiện./.