Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học công nghệ TEDI 2012 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng Công ty TVTK GTVT (27/12/1962-27/12/2012)

Tài liệu tập huấn – tập 1 Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn

Tài liệu tập huấn – tập 2 Công trình cầu, hầm

Tài liệu tập huấn – tập 3 Thiết kế đường bộ, lập tổng mức đầu tư, dự toán, xử lý nền đất yếu

Hội nghị nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tư vấn Tổng công ty TVTK GTVT giai đoạn 2011-2012

Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học công nghệ TEDI 2010

Sổ Tay Thực Hành Kết Cấu Công Trình

Cơ sở thiết kế chống gió đối với cầu dây nhịp lớn

Trắc địa ảnh

Kỷ yếu hội thảo Quy hoạch và quản lý phát triển Không gian ngầm đô thị

Tổng kết kỹ thuật hầm Hải Vân

Công trình biển Chỉ dẫn thiết kế và thi công Đê chắn sóng

Thiết kế dầm hộp bê tông ứng suất trước đúc hẫng

Khai thác, kiểm định, sửa chữa, tăng cường cầu

Lý thuyết đàn hồi

Tính toán kết cấu BTCT theo tiêu chuẩn ACI 318-2002

Hướng dẫn xây dựng cầu đường giao thông nông thôn và miền núi

Kết cấu bê tông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ

Tổng cục đường bộ Việt Nam đã ban hành Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 29:2020/TCĐBVN Nền đường đắp đá – thiết kế thi công và nghiệm thu