LĨNH VỰC KINH DOANH

Chất lượng từng sản phẩm luôn luôn là mục tiêu phấn đấu không mệt mỏi, gắn liền với uy tín, sự tồn tại, sự phát triển của Công ty từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Với khẩu hiệu “Giải pháp tối ưu – Xây dựng hạ tầng bền vững”, Tổng công ty TEDI cam kết sẽ luôn cung cấp các dịch vụ tư vấn tin cậy nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng bằng phương pháp làm việc chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ tận tụy.

Lập hồ sơ thiết kế công trình giao thông
Lập hồ sơ thiết kế công trình giao thông

Một trong những thế mạnh lớn nhất của TEDI là lập thiết kế cho các công trình cầu, đường, hầm và công trình xây dựng…

Lập và đánh giá hồ sơ đấu thầu
Lập và đánh giá hồ sơ dự thầu

TEDI cung cấp các dịch vụ: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các Chủ đầu tư; Lập hồ sơ dự thầu cho các Nhà thầu…

Giám sát và xây dựng công trình
Tư vấn giám sát xây dựng công trình

Giám sát xây dựng công trình cũng là một thế mạnh của TEDI, được cơ quan quản lý Nhà nước xếp hạng cao trong lĩnh vực này.

Lập chiến lược, đề án và quy hoạch
Lập chiến lược, đề án và quy hoạch

Chuyên gia của TEDI đã chủ trì lập các Chiến lược, đề án phát triển ngành và lĩnh vực giao thông vận tải cũng như các…

Thẩm tra, thẩm định phân tích dự án
Thẩm tra, thẩm định phân tích dự án

Thẩm tra, thẩm định các báo cáo, hồ sơ thiết kế và phân tích hiệu quả đầu tư (hiệu quả tài chính, kinh tế – xã hội) cho các…

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ
Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ

TEDI đã và luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác để nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo, chuyển giao và phát triển các công nghệ mới…

Tư vấn kiểm định chất lượng công trình
Tư vấn kiểm định chất lượng công trình

TEDI thực hiện công tác kiểm tra, xác định chất lượng công trình theo quy chuẩn hiện hành trong nước và quốc tế…

Điều tra, khảo sát và thí nghiệm
Điều tra, khảo sát và thí nghiệm

TEDI trang bị đầy đủ trang thiết bị và nhân lực để có thể thực hiện đầy đủ các công việc khảo sát của dự án, bao gồm…