Lĩnh vực Cảng hàng không

Các Dự án công trình Hàng không, TEDI đã có kinh nghiệm thực hiện các công trình giao thông kết nối. Hiện nay, TEDI đã và đang mở rộng quy mô để thực hiện các công trình khác trong lĩnh vực Hàng không, TEDI đã thu hút được đội ngũ Chuyên gia, Kỹ sư có năng lực, kinh nghiệm trong tất cả các chuyên ngành trong lĩnh vực Hàng không. Một số Dự án, công trình cảng hàng không TEDI đã tham gia thực hiện được Chủ đầu tư tín nhiệm, đánh giá cao.

Hiện nay, TEDI có thể cung cấp dịch vụ Tư vấn cho tất cả các loại Dự án, công trình cảng Hàng không, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Khách hàng, bao gồm:

  • Nhà ga hành khách và khu dịch vụ
  • Đường cất hạ cánh
  • Giao thông kết nối.

Dự án Cảng Hàng không tiêu biểu