Lĩnh vực Đường sắt

“Lịch sử gần 60 năm xây dựng và phát triển, đường sắt là một trong những ngành chủ lực, góp phần tạo dựng thương hiệu TEDI. Sau khi đất nước thống nhất, TEDI là đơn vị đầu tiên được giao nhiệm vụ khảo sát, khôi phục tuyến đường sắt Bắc Nam; tiếp đó là các tuyến: Hà Nội – Lào Cai, Đông Anh – Thái Nguyên, Kép – Bãi Cháy, Hà Nội – Hải Phòng… Đến những năm đầu của thế kỷ 21, TEDI đã nghiên cứu, quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị; tham gia khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, thiết kế kỹ thuật phần lớn các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây, TEDI đã tham gia nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, là một trong những công trình lớn nhất trong lịch sử ngành giao thông, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế đất nước.”

TEDI có thể cung cấp dịch vụ Tư vấn cho tất cả các loại công trình Đường sắt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Khách hàng, gồm:

  • Đường sắt tốc độ cao;
  • Đường sắt quốc gia;
  • Đường sắt đô thị;
  • Đường sắt chuyên dụng;
  • Các loại hình vận tải khác

Dự án Đường sắt