Cảng Nghi Sơn

Tên dự án: Thiết kế KT và BVTC các hạng mục xây lắp công trình cảng Nghi Sơn Thanh Hoá Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá Ngân sách dự án: Ngân sách Nhà nước. Thời gian thực hiện: Khánh thành 2002 Vị trí dự án: Khu kinh tế Nghi Sơn, Huyện…

Cảng Cửa Lò

Tên dự án: Dự án đầu tư nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000 DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình hàng hải – cục Hàng hải Việt Nam Ngân sách dự án: Nguồn vốn Nhà nước Thời gian thực hiện: Khánh thành năm…