DỰ ÁN CẢI TIẾN ĐƯỜNG 2E, PHẦN MEUANG KHUA – TÂY TRANG (GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ KỸ THUẬT)

Tên dự án: DỰ ÁN CẢI TIẾN ĐƯỜNG 2E, PHẦN MEUANG KHUA – TÂY TRANG (GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ KỸ THUẬT) Quốc gia: CHDCND Lào Vị trí dự án trong nước: CHDCND Lào Thời hạn dự án (tháng): 8 tháng Tên chủ nhiệm công trình: Sở đường bộ, Bộ Công chính và Giao thông, CHDCND…

Dự án khả thi đường Phu-Thít-Phờng đi biên giới Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Tên dự án: Dự án khả thi đường Phu-Thít-Phờng đi biên giới Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên Quốc gia: CHDCND Lào Vị trí dự án trong nước: CHDCND Lào và Việt Nam Thời hạn dự án (tháng): 9 tháng Tên chủ nhiệm công trình: Ban quản lý dự án 85, Bộ…

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ huyện Xăm-Tạy, tỉnh Hủa Phăn đi Tha Lẩu biên giới Lào – Việt Nam

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ huyện Xăm-Tạy, tỉnh Hủa Phăn đi Tha Lẩu biên giới Lào – Việt Nam Quốc gia: CHDCND Lào Vị trí dự án trong nước: CHDCND Lào Thời hạn dự án (tháng): 6 tháng Tên chủ nhiệm công trình: Sở đường bộ, Bộ Công…