Cầu Cẩm Kim

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Kim-QL.14H, tỉnh Quảng Nam thuộc Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2. Địa điểm xây dựng: Cầu Cẩm Kim tại Km10+730_QL.14H bắc qua sông Thu Bồn trên địa bàn TP.Hội An và xã Cẩm…

Cầu Tô Châu

Tên dự án: Cầu Tô Châu Năm khởi công: 2000 Năm hoàn thành 2009 Địa điểm: Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Vị trí trên bản đồChi tiết dự ánHình ảnh – Video Cầu Tô Châu bắc qua cửa sông Giang Thành (thành phố Hà Tiên) ngây chân núi Tô Châu, không chỉ đảm…

Cầu Cao Lãnh

Tên dự án: Cầu Cao Lãnh Địa điểm: tỉnh Đồng Tháp Năm Khởi công: 2014 Năm Khánh thành: 2018 Vị trí trên bản đồChi tiết dự ánHình ảnh – Video Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền có chiều dài hơn 2km nằm trong tuyến nối cầu Cao Lãnh – cầu Vàm Cống dài hơn…

Cầu Vàm Cống

Tên dự án: Cầu Vàm Cống Địa điểm: huyện Lấp Vò và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh An Giang Năm Khởi công: 2013 Năm Khánh thành: 2019 Vị trí trên bản đồChi tiết dự ánHình ảnh – Video Dự án gồm cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu dài 2,97 km và đường…

Cầu Cần Thơ

Tên dự án: Cầu Cần Thơ Địa điểm: tỉnh Cần Thơ Năm Khởi công: 2004 Năm Khánh thành: 2010 Vị trí trên bản đồChi tiết dự ánHình ảnh – Video Cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu, nối tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, cách bến phà Cần Thơ hiện hữu khoảng 3,2…

Cầu Năm Căn

Tên dự án: Cầu Năm Căn Địa điểm: huyện Năm Căn, tỉnh Cà Màu Năm Khởi công: 2012 Năm Khánh thành: 2014 Vị trí trên bản đồChi tiết dự ánHình ảnh – Video Cầu Năm Căn được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng có chiều dài trên 800 m, có bề rộng…