5
 1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
 2. Vị trí dự án: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
 3. Nhóm Dự án: Nhóm B.
 4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước
 5. Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải.
 6. Quản lý dự án: Ban quản lý dự án Thăng Long.

Mục tiêu dự án:

 • Cải tạo, nâng cấp hệ thống sân đường khu bay đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác, hạn chế tình trạng phải đóng cửa đường HCC, đường lăn đột xuất để sửa chữa, đặc biệt là vào mùa cao điểm, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại Cảng HKQT Nội Bài; đồng thời đáp ứng việc khai thác các loại máy bay thế hệ mới như B777, A350-900, B787-9 và tương đương.
 • Xây dựng bổ sung thêm các đường lăn thoát nhanh, từng bước hoàn thiện Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn đến năm 2020 và định hướng sau năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 20/5/2018 nhằm nâng cao năng lực khai thác hệ thống sân đường khu bay, đảm bảo hoạt động khai thác của Cảng HKQT Nội Bài.

Chi tiết các hạng mục TEDI tham gia thiết kế:

 • Cải tạo nâng cấp đường CHC 1A và các đường lăn nối
 • Xây dựng hệ thống thoát nước khu bay.
 • Thiết kế đường công vụ phục vụ thi công.