4
 1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
 2. Vị trí dự án: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
 3. Nhóm Dự án: Nhóm B.
 4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước
 5. Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải.
 6. Quản lý dự án: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Mục tiêu dự án:

 • Sửa chữa, phục hồi khả năng làm việc của đường cất hạ cánh 25R, nâng cấp sức chịu tải để tiếp nhận được các loại máy bay thế hệ mới như Boeing 777-9 và tương đương;
 • Nâng cao năng lực khu bay, đảm bảo an toàn trong khai thác, thực hiện giai đoạn 1 của quy hoạch để từng bước nâng cao công suất Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiến đến mục tiêu tương lai 50 triệu hành khách / năm theo Quy hoạch được duyệt.

Chi tiết các hạng mục TEDI tham gia thiết kế:

 • Cải tạo nâng cấp đường CHC 25R/07L (từ H15 đến H30+49,48)
 • Xây dựng mới đường lăn thoát nhanh W2A, đường lăn song song W11A, đường lăn N1, đường lăn W5A.
 • Cải tạo, nâng cấp các đường lăn E1, NS1, W3.
 • Xây dựng khu vực an toàn cuối đường CHC – RESA đầu 25R.
 • Xây dựng hệ thống thoát nước khu bay.
 • Thiết kế đường công vụ phục vụ thi công.