cang-chan-may

Tên dự án: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi – Thiết kế KTTC bến số 1 cảng Chân Mây

Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đô thị mới Chân Mây – Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngân sách dự án: Ngân sách Nhà nước

Thời gian thực hiện: Khánh thành năm 2003

Vị trí dự án: Ngân sách Nhà nước

Đơn vị tư vấn thiết kế: TEDIPORT (TEDI)

Đơn vị thi công: Tổng công ty xây dựng cầu Thăng Long 1

Đơn vị giám sát thi công:

 

[

Xây dựng bến số 1 dài 300m cho tàu trọng tải đủ đến 30.000 DWT và tàu khách Super StarLeo neo cập cùng các hạng mục công trình đồng bộ khác như tôn tạo bãi và xử lý nền, kè bảo vệ bờ, nạo vét khu nước và luồng tàu…
– Dịch vụ TEDI thực hiện: Thu thập và xử lý số liệu cơ bản và số liệu khí tượng thuỷ hải văn; Khảo sát địa hình, thuỷ văn, địa chất; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; – Thiết kế KTTC bến số 1; Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp
– Giải pháp công nghệ được ứng dụng cho công trình:
– Thiết kế xử lý nền bằng phương pháp cắm bấc thấn dưới nước toàn bộ vùng chân kè và nền bãi.
– Ứng dụng kết cấu cọc ống thép đổ bê tông lòng cọc trong xây dựng công trình cảng

cm7
cm4
cm1
cm5