cang-cua-lo

Tên dự án: Dự án đầu tư nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000 DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình hàng hải – cục Hàng hải Việt Nam

Ngân sách dự án: Nguồn vốn Nhà nước

Thời gian thực hiện: Khánh thành năm 2015

Vị trí dự án: Khu vực biển Cửa Lò, xã Nghi Tân, Nghi Thuỷ huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An

Đơn vị tư vấn thiết kế: TEDIPORT (TEDI)

Đơn vị thi công: Công ty CP Thi công cơ giới và dịch vụ & Công ty TNHH Minh Hằng

Đơn vị giám sát thi công:

 

“Nghiên cứu nâng cấp luồng tàu cho tàu 10.000 DWT vào cảng Cửa Lò. Giải pháp nâng cấp bao gồm : nạo vét luồng tàu đến -7,2m và kéo dài đê chắn cát phía Nam 250m.
Phân kỳ đầu tư xây dựng công trình trong đó : Giai đoạn 1 nạo vét luồng đến -7,2m. Giai đoạn 2 : nghiên cứu kéo dài đê chắn cát sau khi có đánh giá hiệu quả công trình Giai đoạn 1.”
Dịch vụ TEDI thực hiện:    “Khảo sát địa hình, địa chất
– Lập dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư
– Thiết kề bản vẽ thi công giai đoạn 1”
Giải pháp công nghệ được ứng dụng cho công trình    “- Đối với lớp nạo vét có địa chất là cát và bùn chảy: sử dụng máy đào gầu dây đứng trên ponton để nạo vét lên xà lan, xà lan vận chuyển đổ đất ra ngoài biển với cự ly 14Km
– Đối với lớp nạo vét có địa chất là sét và sét pha cứng: Sử dụng máy đào gầu dây đứng trên ponton + Xà lan thi công phá vỡ kết cấu lớp mặt, sau đó dùng tàu hút bụng để hoàn thiện.”

cl2
cl1