cang-nghi-son

Tên dự án: Thiết kế KT và BVTC các hạng mục xây lắp công trình cảng Nghi Sơn Thanh Hoá

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá

Ngân sách dự án: Ngân sách Nhà nước.

Thời gian thực hiện: Khánh thành 2002

Vị trí dự án: Khu kinh tế Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị tư vấn thiết kế: TEDIPORT (TEDI)

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây dựng cầu I Thăng Long

Đơn vị giám sát thi công:

 

Bến cho tàu 10.000DWT neo cập dài 165 m và các hạng mục công trình đồng bộ khác

  • Giải pháp công nghệ được ứng dụng cho công trình:
  • Tính toán sóng và vận chuyển bùn cát trên mô hình MIKE21
  • Phân tích nghiên cứu lựa chọn vị trí xây dựng bến số 1 – Bên mở đầu tối ưu nhất
ns1
ns2