cao-toc-hanoi-lao-cai-1

Tên dự án: Dự án ĐTXD tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) và Nâng cấp, mở rộng QL.3 đoạn Km75-Km100

Chủ đầu tư: Liên danh Nhà đầu tư CIENCO4 – Tuấn Lộc – Trường Lộc

Ngân sách dự án: 2.746 tỷ đồng (giai đoạn 1) theo hình thức BOT

Thời gian thực hiện: Khởi công ngày 02/9/2014, dự kiến khánh thành ngày 02/9/2016

Vị trí dự án: Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên, và huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn

Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)

Đơn vị thi công:

Đơn vị giám sát thi công:

 

– Đường Thái Nguyên – Chợ Mới

Địa điểm xây dựng: huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên, và huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn.

Điểm đầu: giao với QL.3 tại Km75+750, thuộc địa phận xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Điểm cuối: giao với đường trục khu công nghiệp Thanh Bình, thuộc địa phận xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Chiều dài: khoảng 40,3km.

Quy mô công trình: Các yếu tố hình học theo tiêu chuẩn đường cao tốc, Vtk = 60-80km/h (TCVN5729:2012). Các đoạn có địa hình khó khăn châm chước V=60km/h theo tiêu chuẩn TCVN4054:2005. Quy mô mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc, phân kỳ giai đoạn 1 đường cấp III đồng bằng 2 làn xe cơ giới, Bn=12m.

Số lượng công trình cầu: Trên tuyến có tổng cộng 08 công trình cầu, trong đó: 03 cầu vượt dòng chảy, 05 cầu vượt địa hình.

– Quốc lộ 3 đoạn Km75 – Km100

Địa điểm xây dựng: huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên.

Điểm đầu: Km75+000, nút giao Tân Long, thuộc địa phận xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Điểm cuối: Km100+000, nút giao ĐT.268, thuộc địa phận xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Chiều dài: khoảng 25km.

Quy mô công trình: Giữ nguyên quy mô, cấp đường hiện tại đối với đoạn Km75 – Km93 tiến hành chỉnh trang lại hệ thống ATGT trên tuyến; mở rộng đảm bảo quy mô tiêu chuẩn đường cấp III miền núi (TCVN4054:2005) 2 làn xe cơ giới Bn=9m, có châm chước một số yếu tố hình học để tận dụng đường cũ.

Số lượng công trình cầu: tận dụng các công trình cầu hiện tại trên tuyến.

untitled-1
untitled-2