cau-an-dong-1

Tên dự án: Dự án đường ven biển Ninh Thuận

Chủ đầu tư: Sở GTVT Ninh Thuận

Ngân sách dự án: Vốn trái phiếu chính phủ

Thời gian thực hiện : Khánh thành 12/2015

Vị trí dự án: TP Phan Rang – Tháp chàm tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị tư vấn thiết kế:

Đơn vị thi công: Hynđai Amco

Đơn vị giám sát thi công: TECCO2 (TEDI)

 

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.