default
  1. Tên dự án: Cầu Cổ Chiên
  2. Địa điểm: tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh
  3. Năm Khởi công: 2009
  4. Năm Khánh thành: 2015

Cầu Cổ Chiên có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 1,6 km, chiều rộng mặt cầu là 16 m, được xây dựng theo thiết kế vĩnh cửu bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực. Độ cao thông thuyền 25 m, khoảng thông thuyền rộng 120 m, tải trọng HL-93, vận tốc 80 km/giờ, mặt đường rộng 20,5 m (bốn làn xe).

Tổng mức đầu tư của công trình hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó, phần vốn của nhà đầu tư (BOT) hơn 1.200 tỷ đồng, do Liên doanh Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc làm chủ đầu tư. Phần vốn ngân sách Nhà nước hơn một nghìn tỷ đồng do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) làm đại diện chủ đầu tư.

Cầu Cổ chiên gồm 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 (cầu Cổ Chiên) được xây dựng vĩnh cửu  bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực có tổng chiều dài cầu 1.599m. Tổng mức đầu tư 2.308 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 (đường dẫn vào cầu) có quy  mô cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, bề rộng nền đường giai đoạn trước mắt là 12m, giai đoạn hoàn chỉnh quy mô nền 20,5m; tổng chiều dài khoảng 9,39km; tổng mức đầu tư khoảng 997 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

default
default